De Computerleesbril Wetenschappelijk Bekeken

Computerleesbril Wetenschappelijk bekeken en toegelicht.

Werken achter een computer en lichamelijke klachten.
Vandaag de dag is een computer onmisbaar in ons dagelijkse handelen.
Vele mensen zijn binnen hun werk zelfs de hele dag aangewezen op een computer.

Computerleesbril wetenschappelijk - CVS

Het is dan ook niet vreemd dat het werken achter een computer gevolgen heeft voor uw ogen.
Er zijn onderzoeken gedaan die uitwijzen dat tussen de 50 en 90 % van de mensen die met een computer werken last krijgen van het zogenaamde Computer Vision Syndrome, kortweg CVS.

De symptomen hiervan zijn vermoeide ogen, oogirritatie, wazig zicht en dubbelzien.
Bovendien blijkt dat bij mensen tijdens het werken achter de computer, de frequentie van het oogknipperen met de helft afneemt.[hr]

Computerleesbril bekeken door de wetenschap[hr]

Dit betekent dat uw ogen uitdrogen, wat weer leidt tot wazig zien, prikkend gevoel in de ogen en overgevoeligheid voor licht. Slecht zicht heeft daarnaast een grote invloed op uw werkprestatie.[hr] Het onderzoek van de American Optometric Association wees de volgende resultaten uit:
Mensen die met verminderd/slecht zicht achter een computer werken presteren significant minder bij bijvoorbeeldd taken als data invoer (herhalingstaken)
De tijd die iemand nodig heeft voor het volbrengen van een taak achter de computer was significant korter bij een persoon met optimaal zicht.

Zelfs personen die zich niet bewust waren van een probleem met hun ogen presteerden minder.
Diverse andere onderzoeken wijzen uit dat mensen bij verminderd/slecht zicht onbewust compenseren in de houding van lichaam en/of hoofd.
Dit kan leiden tot klachten die zich lichamelijk uiten en zelfs tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid kunnen leiden.

Een aantal klachten kunnen zijn:

  • Overmatige belasting van nek- en rugspieren
  • Hoofdpijn ddoor te veel inspanning van de ogen of verkramping in de nek
  • Dubbelzien, wazig zien.
  • Misselijkheid, maagklachten
  • Oorsuizen[hr]

De Computerleesbril voorkomt!

Conclusie:
Het gebruik van een computerleesbril op juiste sterkte kan lichamelijke klachten voorkomen, ook bij mensen die nog niet aan een leesbril toe zijn.
Het gebruik van een computerleesbril of computerbril op juiste sterkte kan de productiviteit binnen uw werk aanzienlijk verhogen en kan CVS gerelateerde klachten voorkomen/verbeteren.[hr2]

Bronvermelding:
American Optometric Association. Computer Vision Syndrome (CVS)
University of Alabama at Birmingham (UAB)
Daum, KM, et al. Productivity associated with visual status of computer users. Optometry (2004) 75:1 pp 1-15.
Visuelles Sehen A. Van de Braak[hr1]

Klik hier om naar de leessterkte tabel te gaan.
Computerleesbril